FARMORS HUS

Sydafrika september 2003 

Prag november 2003

Kina september 2004 

Island juli 2005

Sommerfugle i Klint   

Amsterdam november 2005

Shanghai og Yangtze marts 2006

Hamburg 2007

Lancaster County 2008

Rejsen med Den Transsibiriske Jernbane 2008

Ukraine og Sortehavet 2009

Washington og New York forår 2010

Dubai november 2010

New England oktober 2011

Skt.Petersborg september 2012 

Uzbekistan 2013

Skotland juli 2014